Hoppa till innehållet
Logotyp, länk till startsidan

Stiftelsens ändamål
 

Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning samt lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning. Speciellt skall stiftelsen därvid inrikta sin verksamhet på att stödja aktuell forskning och annan verksamhet på det hymnologiska området, sprida svensk psalm, sång och melodi till andra länder samt sprida utländsk psalm, sång och melodi inom Sverige, och stödja dem som vill ägna sig åt översättningsarbete på det hymnologiska området. Samarbete skall därvid eftersträvas med kyrkliga förlag i olika länder samt med hymnologiska institut.

 

SKRIFTSERIEN

1. Guds kärlek är som stranden och som gräset
En bok om Anders Frostenson av flera författare
ISBN 91-526-2427-7

2. Som smultron
Stipendiattexter i urval ISBN 91-526-2671-7

3. Perspektiv på moderna psalmer
Docent Inger Selander ISBN 91-526-2720-9
(Har utgått.)

4. Psalmerna slår ut under valven i klasar
Stipendiattexter i urval ISBN 91-631-2549-8

5. Dogmat och Dikten - om psalmskrivandets grunder av
Anders Frostenson. Om all världens psalmer av Erik Routley
ISBN 91-631-3602-3

6. ... Och ett oändligt hem
Rune Pär Olofsson ISBN 91-631-8545-8

7. Gud är en av oss
Om Anders Frostensons liv och författarskap
Föreläsningar vid ett seminarium vid Örebro universitet, 2007.
ISBN 978-91-7668-565-5

 

BIDRAG TILL ANNAN UTGIVNING


 

AF-stiftelsen Psalm och sång
Själagårdsgatan 13
111 31 STOCKHOLM
Tel: +46 - (0)8 - 20 33 30
Fax: +46 - (0)8 - 20 33 50
af-stiftelsen@telia.com
 

Version 2020:12