Hoppa till innehållet
Logotyp, länk till startsidan

Nyheter  

Här kan du läsa om vad som händer i och runt AF-stiftelsen just nu.

 

"Anders Frostensons stiftelse Psalm och sång"
har beslutat tilldela poeten Jimmy Ginsby
"Stora Psalmförfattarstipendiet 2016"

 

Motiveringen är:

"För engagerande texter med originalitet, dynamik och pregnans kring centrala teman, presenterade i psalmens metriska och strofiska form, och som samtidigt genom sin öppna och trosinbjudande karaktär gör att även ovana gudstjänstbesökare kan ta dessa texter till sig"

Granskningsgruppen ansåg att några sökandes texter uppvisade sådana förtjänster att man inrättat ytterligare två stipendium.

Mottagare är Irma Schulz Keller med motiveringen:

"För självständigt skapade texter med poetisk kraft, välbyggd och sammanhållen helhet, enkelhet samt biblisk och existentiell förankring"

och Victoria Rudebark med motiveringen:

"För förmågan att behandla olika motiv och använda varierande uttrycksformer i väl sammanhållna texter som med ett nyskapande språk ger vidgade perspektiv på den kristna, globala gemenskapen"

Bertil Murray fick ett hedersomnämnande med motiveringen:

"Fina psalmtexter med tydliga anknytningar till det bibliska landskapet"

Anders Frostenson är en av vår tids största psalmförfattare med 146 psalmer i "Den Svenska Psalmboken". Hans stiftelse har till uppgift att stimulera skapandet av ny psalm. Detta sker genom att årligen utdela stipendier och att driva en 2-årig Psalmskola. Stiftelsen har även inrättat ett Psalmcentrum i samarbete med Ersta Sköndal högskola.

"Stora Psalmförfattarstipendiet" är 30 000 kronor och kommer att överlämnas under högtidliga former vid en konsert i Söderledskyrkan den 14 maj 2016. De övriga två stipendierna är 15 000 kronor vardera och överlämnas vid samma tillfälle. Bertil Murray har tilldelats första bandet av "Psalmernas väg".

 

Evenemang på Psalmcentrum i Stora Sköndal

Seminarium om Anders Frostensons liv och verk,
och om den ” Frostensonska psalmboken ” -
Från och med november 2013 och framöver blir det möjligt att boka in ett seminarium
på högskolebiblioteket på Stora Sköndal. Seminariet riktar sig till församlingar, skolor, studiegrupper och föreningar. Tider och upplägg är flexibla.
Anders Frostenson hade många strängar på sin lyra. Nästan en fjärdedel av alla psalmer i den nuvarande psalmboken har skrivits, nyöversatts eller redigerats av Anders Frostenson. Att han dessutom har gjort film och hade ett eget filmbolag , Ansgarfilm ,skrivit och gett ut dikter, teater pjäser och barnböcker, översatt bland andra R.M. Rilke och Paul Claudel är mindre känt.
Anders Frostensons Psalmcentrum på högskolebiblioteket är en kongenial plats för ett möte med Anders Frostensons liv och verk, där det på samma ställe finns samlat både kompetens och material och där det finns plats för både större och mindre grupper.
Anders Frostensons Psalmcentrum invigdes 30 september 2010, och är ett samarbete mellan Ersta Sköndal högskola och stiftelsen Psalm och Sång.

För mer info; Elisabeth Christiansson 08 – 55505009
Karin Lidman Frostenson 073 5750915
Anders Gustavsson Forslin 08 – 55505150
Anette Krengel 08 - 55505160
e –post frostenson@esh.se
www.esh.se/frostenson
 

 

AF-stiftelsen Psalm och sång
Själagårdsgatan 13
111 31 STOCKHOLM
Tel: +46 - (0)8 - 20 33 30
Fax: +46 - (0)8 - 20 33 50
af-stiftelsen@telia.com
 

Version 2020:12