Hoppa till innehållet
Logotyp, länk till startsidan

Välkommen till Anders Frostensons stiftelse Psalm och sång
Stiftelsen utlyser nu till ansökan

Stipendier 2022 - ny psalm söker författare

Hur ska en psalm se ut? Ungefär som att fråga hur en blomma ska se ut, säger psalmdiktaren Anders Frostenson. Hans förnyelsearbete med svensk psalm måste gå vidare. Vill du vara med i detta är du välkommen att söka stipendium hos AF-stiftelsen Psalm och sång.

Observera att alla ansökningar endast kan lämnas digitalt här på vår hemsida.

I anslutning till ansökan skall man skriva eller digitalt klistra in 3 exempel på psalmer du själv skrivit.

För att underlätta bedömningen måste texterna presenteras i strofform, utan melodi.

Stipendiet är öppet för alla, men kan endast erhållas 3 gånger. När man genomgått någon av stiftelsens Psalmskolor kan man ej erhålla ytterligare stipendier.

Granskningsgruppen kommer inledningsvis inte att få ta del av namnet på den sökande, utan enbart de insända verken. Det är därför viktigt att man inte anger sitt namn på de sidor som innehåller de inlämnade psalmtexterna.

Beslut om stipendiet fattas av AF-stiftelsens styrelse och kan inte överklagas. Stiftelsen ansvarar för att de inlämnade verken behandlas på ett upphovsrättsligt skyddat sätt.

Ansökan hittar du via länken under "Ansökan" till höger.

Välkommen med Din ansökan senast den 15 augusti 2022! 

Publicering av texter

Varje år delar stiftelsen ut stipendier till författare som vill arbeta med psalmer. Stipendiet ska ge en möjlighet att koncentrera sig på psalmskrivande för en kortare tid.
Stipendiaterna kan sedan publicera sina texter på vår hemsida http://forum.andersfrostenson.com där de kan läsas av alla.
Om du önskar komma i kontakt med en stipendiat för att publicera/använda texten i något sammanhang kan du kontakta AF-stiftelsens kansli på af-stiftelsen@telia.com.

Stipendiater 2021

Stiftelsen delade år 2021 ut stipendier till 11 personer.

För övrig information om Stipendier, vänligen kontakta AF-stiftelsens kansli.

 

Ansökan

Skicka in din ansökan för att få ett stipendium 2022. Klistra in tre exempel på psalmer du själv skrivit. Var god presentera texterna i strofform, inte placerade under melodislinga, om sådan skulle finnas. (OBS! Bifoga inte melodier eller inspelningar till texterna; de bedöms inte.)

 

Ansökan är stängd för i år.

AF-stiftelsen Psalm och sång
Själagårdsgatan 13
111 31 STOCKHOLM
Tel: +46 - (0)8 - 20 33 30
Fax: +46 - (0)8 - 20 33 50
af-stiftelsen@telia.com

Version 2020:12