Hoppa till innehållet
Logotyp, länk till startsidan

Anders Frostensons Psalmcentrum

På högskolebiblioteket på Campus Sköndal finns Anders Frostensons Psalmcentrum.

Anders Frostensons psalmcentrum är ett samarbete mellan AF-stiftelsen Psalm och sång och Ersta Sköndal högskola. Syftet är dels att tillgängliggöra Ersta Sköndal högskolebiblioteks Frostensonsamling, men också att bedriva programverksamhet med seminarier och samtal samt vara en plats för inspiration, fördjupning och forskning inom psalm och sång. 

För mer information, se: http://www.esh.se/frostenson

AF-stiftelsen Psalm och sång
Själagårdsgatan 13
111 31 STOCKHOLM
Tel: +46 - (0)8 - 20 33 30
Fax: +46 - (0)8 - 20 33 50
af-stiftelsen@telia.com

Version 2020:12