Hoppa till innehållet
Logotyp, länk till startsidan

Böcker till försäljning

...och ett oändligt hem
(1981)

Författare: Rune Pär Olofsson
En biografi om Anders Frostensons väg till den nya psalmen. Alltifrån hans uppväxt i Loshult fram till psalmkommitté-tiden 1981.
ISBN 91-631 - 8545-8
Pris: 100 kr + porto.

Guds kärlek är som stranden (1996)

Författare: E. Belfrage, Katarina Frostenson, I. Glemme, Lisbeth Gustafsson, Britt G. Hallqvist, L-Å Lundberg, Inge Löfström, Per Olof Nisser, Olle Nivenius.
ISBN 91-526 - 2427-7.
Pris: 100 kr + porto.

Dogmat och Dikten - om psalmskrivandets grunder
(2003)

Nio artiklar av Anders Frostenson om psalmskrivande, ett slags "lärobok" i ämnet. Därtill en essä och översikt om all världens psalmer av Erik Routley, världskänd hymnolog.
ISBN 91-631 - 3602-3
Pris: 100 kr + porto.

Spåren på stranden
(2010)

Författare: Sven Frostenson
Illustrationer: Karin Frostenson
Förord av Martin Lönnebo

Ett personligt urval av Anders Frostensons psalmer och dikter, gjort av sonen Sven Frostenson. En ”läsepsalmbok” i behändigt format. För glädje och eftertanke just när det behövs.

Ur innehållet:

En dröm om Jesus – de fattigas konung / På ett främmande hav – mot en okänd kust (om Ulla Lidman Frostenson) / Möss i månsken och stora barnaögon / Ett nytt Jerusalem – ett barn i Guds famn / Himlen håller andan.

ISBN 978-91-633-7403-6
Pris: 100 kr + porto.


Ovan 4 böcker säljs genom AF-stiftelsen.
Beställning sker genom kontakt med vårt kansli. Betalning görs genom insättning på vårt plusgiro nr 42 69 84 - 1
AF-stiftelsen fakturerar inte


 

"Gud är en av oss"
(2008)

Ett symposium vid Örebro universitet i november 2006 om Anders Frostensons liv och författarskap. ISBN 978-91-7668-565-5.
Kan köpas från Örebro universitet, Tryckeriavdelningen.
För beställning, kontakta Cristina Helge, 019-30 39 54.
Pris: 100 kr + porto.

Andra böcker om Anders Frostenson

Mot en ny sång
(1998)

Sex föredrag om Anders Frostenson från ett nordiskt hymnologiskt seminarium i Lund kring psalm och sång 1994.
Ur innehållet:
Göran Bexell: "Anders Frostenson och teologin: Det personliga, det bibliska och det dogmatiska". Anders Jarlert: "Frostenson och Oxfordgrupprörelsen". Ragnar Holte: "Frostenson som psalmöversättare och som bearbetare av äldre psalm". Karl-Johan Hansson: "Anders Frostenson i finländsk psalmsång". Åge Haavik: Anders Frostenson og Norden".
Utgiven av Teologiska institutionen i Lund 1998 i deras skriftserie Religio nr 49.
ISSN 0280-5723.

Ordet Testamentet Bekräftelsen Arvet
(2003)

Författare: Alva Ekström
Licentiatuppsats i religionsvetenskap vid Karlstads universitet.
"Fyra hörnpelare i Anders Frostensons författarskap och teologi."
ISBN 91-974372-2-0

Tystnad ljus
(2004)

Texturval: Karin Lidman Frostenson
Dikter, psalmer och böner i urval. Flera av texterna är tidigare publicerade i delbetänkanden från 1969 års psalmkommitté men som kyrkomötet avstrykt.
Utgiven av Libris
ISBN 91-7195-706-5

Inget är skapat utanför
(2006)

Författare: Alva Ekström
Doktorsavhandling vid Karlstads universitet 2006.
"Teologi och kontext i Anders Frostensons författarskap."
ISBN 91-7063-047-X

Mannakornet
(2011)

Författare: Karin Johansson

Om boken:
Ulla Lidman-Frostenson förknippas ofta med sin far författaren Sven Lidman, vilken på 1920-30 talet var en framstående talare bland Pingströrelsens folk. Ulla var författare och talare likt sin far. Hon for till Kina i två omgångar, först som lärarinna sedan som missionär. År 1941 ingick hon äktenskap med psalmförfattaren och statskyrkoprästen Anders Frostenson. Händelsen blev hett sprängstoff bland frikyrkligheten i Sverige. Ulla var ledamot i riksdagen och i kyrkomötet vid sidan om familjen på Lovö prästgård. Hon dog 1962, endast 52 år gammal.

Karin Johansson är född 1938. År 2008 tog hon ut teologie doktorsexamen vid Lunds universitet med avhandlingen ”De vågade sig ut. En studie av Svenska Mongolmissionens missionärer och verksamhet 1910-1938”. Hon har tidigare arbetat som lärare för grundskola och gymnasium, och titulerar sig numera författare.

Boken kan beställas på Internet via följande länk: www.books-on-demand.com, eller på telefon: 0498-21 33 60.
ISBN: 978-91-633-8596-4
 

 

AF-stiftelsen Psalm och sång
Själagårdsgatan 13
111 31 STOCKHOLM
Tel: +46 - (0)8 - 20 33 30
Fax: +46 - (0)8 - 20 33 50
af-stiftelsen@telia.com

Version 2020:12