Hoppa till innehållet
Logotyp, länk till startsidan

Om Anders Frostenson

Anders Frostenson avled tidigt på lördagsmorgonen den 4 februari 2006, 99 år gammal i Örebro. Han föddes den 23 april 1906 i Loshults församling, Killeberg i Skåne. Äldsta barnet i en syskonskara på fem. Präst, psalmdiktare, översättare och lyriker.

Vid begravningsgudstjänsten i Olaus Petri kyrka i Örebro den 31 mars 2006 var ärkebiskop KG Hammar förrättare, vilken är den enda begravningsgudstjänst han genomfört som ärkebiskop. Frostenson är därmed en av de få som fått en officiell begravning av Svenska kyrkan; kan jämföras med en statsbegravning. Vid gudstjänsten sjöngs Frostensons egna psalmer nr 39, 289, 311, 338 och 490. Han ligger begravd vid Lovö kyrka tillsammans med sin första hustru Ulla Lidman Frostenson.

Gifte sig 1941 med Ulla Lidman, född 1910 (dotter till Carin Thiel och författaren Sven Lidman), lärare för missionärsbarn i Kina och Mongoliet, författare och riksdagsman som avled 1962. Därefter gift 1965-68 med Gerd Nordin, född 1916 och gift 1970 med Sigrid Löfberg Hausel, född 1916 som avled 2001. Anders Frostenson är far till Sven Frostenson, född 1942, konstnären Karin Lidman Frostenson, född 1946, och Anna-Clara Frostenson, född 1948. Farbror till akademiledamoten Katarina Frostenson.

I sin ungdom studerade han språk, litteraturvetenskap och teologi vid Lunds universitet, tog en fil kand i engelska, slaviska språk och filosofi 1928. 1932 prästvigdes han i Lund för att 1933 tillträda sin första prästtjänst i Gustav Vasa församling i Stockholm där han stannar till 1949 då han blev kyrkoherde i Lovö församling på Drottningholm; han stannar där till sin pensionering 1971; först 1955 utnämndes han till slottspredikant på Drottningholms slott.

Han debuterade 1931 som en religiöst inspirerad lyriker med diktsamlingen "Löftets båge" som följdes av en lång rad diktsamlingar i litet format. Han har dessutom gett ut många betraktelsesamlingar; han har tolkat lyrik av Rainer Maria Rilke, "Pilgrimsboken" (Das Buch von der Pilgerschaft) och av Paul Claudel, "Anden och vattnet" (tre av "Cinq grandes odes").

1969 utsågs han till ledamot av 1969 års psalmkommitté som han var en av initiativtagarna till - och som han avgick från 1984. Redan inför arbetet med 1937 års psalmbok var han aktiv i psalmarbetet och ingår där med 9 psalmer, varav en var adventspsalmen "Jesus från Nasaret går här fram". Inte förrän på 1960-talet började han sitt stora psalmarbete som bland annat resulterat i mer än 600 psalmtexter, antingen i original, nyöversättning, revision eller bearbetning.

På 1950-talet grundade han Ansgar Film och gjorde ett 30-tal kortfilmer, bland annat författarporträtt av Bo Bergman, Nils Ferlin, Jan Fridegård, Erik Axel Karlfeldt och Sven Lidman. Stiftelsen ändrade namn och inriktning 1995 och blev AF-stiftelsen Psalm och sång vars syfte är att främja och fortsätta arbetet med nya psalmer efter 1986 års psalmbok. 1960 grundade han tillsammans med Harald Göransson Hymnologiska institutet som kom att bli förebilden för arbetet i 1969 års psalmkommitté.

I den nuvarande 1986 års psalmbok (som också kallas den Frostensonska på samma sätt som 1819 års psalmbok kallas den Wallinska och 1695 års psalmbok den Swedbergska) ingår han med 146 psalmer, och i den ekumeniska delen (de 325 första psalmerna) som är gemensam för 13 samfund ingår 52 psalmer av Frostenson med ytterligare texter av honom i flera samfunds egna tillägg.

Hans psalmer är spridda över hela världen och översatta till flera språk. De återfinns i de norska, danska och finska psalmböckerna, och hela 1986 års psalmbok är översatt till finska för finländarna i Sverige: "Virsikirja". I Kyrkornas Världsråds psalmbok "Cantate Domino" ingår han med 6 psalmer (med 200 psalmer från hela världen).

Som hymnologen Erik Routley, redaktör för boken, konstaterade: "[...] har psalmerna från Sverige (8 st) gett boken en kvalitet som den inte hade kunnat få från något annat håll. Texterna tenderar att vara bibliska och dogmatiska; troligen de bästa bibliska och dogmatiska texter som överhuvudtaget skrivs i dag. Frostenson visar en fantasirik frihet i behandlingen av bibelstoffet, vilket saknar sitt motstycke någon annanstans". Anders Frostensons texter ingår i flera barnpsalmböcker där den första var Kyrkovisor för barn 1960. Han har också skrivit barnböcker. På 1950-talet skrev han "Möss i månsken", tonsatt av Laci Boldemann, 1956 kom Spirre Spindels flygresa och 1958 Pillertrillaren.

Hans texter har nått så långt som till Hongkong, där 6 återfinns på en CD från Proprius musikförlag, "Kornet har sin vila" - Now the green blade riseth - och som tillkom redan 1981 och fortfarande säljs därborta.

Utmärkelser

1955 utnämndes han till slottspredikant på Drottningholms slott.

1960 Ledamot av andliga ståndet av Kungl Nordstjärneorden.

1975 Tilldelades Wallinpriset - en guldmedalj

1981 promoverades han till teologie hedersdoktor vid Lunds universitet.

1989 tilldelades han Serafimerordens band "för framstående insatser som psalmdiktare".

1996 till 90-årsdagen fick hans dotter Karin Lidman Frostenson
uppdraget av Statens konstråd att måla hans porträtt för
Statens porträttsamlingar på Gripsholms slott.

Porträtt av honom, målat av dotter Karin, finns också i Lovö kyrka.


Du som vill hedra Anders minne kan plantera ett träd i Vi-skogen i Tanzania.
Plusgiro 900 508-3, tfn 08- 657 47 36.
http://www.viskogen.org


 

AF-stiftelsen Psalm och sång
Själagårdsgatan 13
111 31 STOCKHOLM
Tel: +46 - (0)8 - 20 33 30
Fax: +46 - (0)8 - 20 33 50
af-stiftelsen@telia.com

Version 2020:12