Hoppa till innehållet
Logotyp, länk till startsidan

Psalmforum

Psalmforum är en mötesplats för våra stipendiater och psalmskolelever. Avsikten är att textförfattare ska få träffas och lära känna varandra. Vi inbjuder också kyrkomusiker och tonsättare. Deltagarna får även lyssna till föredrag av någon psalmexpert.

Psalmforum äger rum på sensommaren. Då arbetar vi med texter som deltagarna själva skrivit. Sedan diskuterar vi och sjunger tillsammans.

Psalmforum 2020

Psalmforum 2020 ägde rum 31 jan - 1 feb 2020. Deltagarna var 14  stipendiater från 2017, 2018 och 2019.

Psalmforum äger rum vartannat år.

AF-stiftelsen Psalm och sång
Själagårdsgatan 13
111 31 STOCKHOLM
Tel: +46 - (0)8 - 20 33 30
Fax: +46 - (0)8 - 20 33 50
af-stiftelsen@telia.com

Version 2020:12