Hoppa till innehållet
Logotyp, länk till startsidan

Välkommen till Anders Frostensons stiftelse Psalm och sång
Stiftelsen utlyser nu till ansökan

Stipendier för ny psalm 2023

Psalmdiktaren Anders Frostenson ställde frågan om hur en psalm ska se ut och svarade: ”Ungefär som att fråga hur en blomma ska se ut”. AF-stiftelsen Psalm och sång främjar i den andan skapandet av nya psalmer och därför utlyser stiftelsen stipendier för ändamålet.

Hur går det till?

Du skickar in tre psalmtexter som du själv har skrivit. För att underlätta bedömningen måste texterna presenteras i strofform, utan melodi. Granskningsgruppen kommer inledningsvis inte att få ta del av namnet på den sökande, utan enbart de insända verken. Det är därför viktigt att man inte anger sitt namn på de sidor som innehåller de inlämnade psalmtexterna.

Vem kan söka?

Stipendiet är öppet för alla, men kan endast erhållas tre gånger. När man genomgått någon av stiftelsens psalmskolor kan man ej erhålla ytterligare stipendier.

När du skickar in din ansökan

Du skickar in dina tre förslag på egna psalmtexter digitalt på vår hemsida. Ansökan hittar du via länken under "Ansökan" till höger. Observera att vi inte tar emot ansökningar på annat sätt. Vilka som erhåller stipendium beslutas av AF-stiftelsens styrelse och kan inte överklagas. Stiftelsen ansvarar för att de inlämnade verken behandlas på ett upphovsrättsligt skyddat sätt.

Senaste dag för ansökan: 15 augusti 2023

Ansökan

Skicka in din ansökan för att få ett stipendium 2023. Klistra in tre exempel på psalmer du själv skrivit. Var god presentera texterna i strofform, inte placerade under melodislinga, om sådan skulle finnas. (OBS! Bifoga inte melodier eller inspelningar till texterna; de bedöms inte.)

 

Ansökan är stängd

AF-stiftelsen Psalm och sång
Själagårdsgatan 13
111 31 STOCKHOLM
Tel: +46 - (0)8 - 20 33 30
Fax: +46 - (0)8 - 20 33 50
af-stiftelsen@outlook.com

Version 2020:12