Hoppa till innehållet
Logotyp, länk till startsidan

Stipendium för hymnologisk forskning

AF-stiftelsen Psalm & Sång har som ändamål att främja psalm, bland annat genom att ge ekonomiskt stöd till hymnologisk forskning.

Vem kan söka?

Stipendium beviljas i första hand till disputerade forskare och doktorander samt till magister- och masterstudenter för uppsatsarbete vid akademiskt lärosäte. Vilket hymnologiskt projekt som anses relevant avgörs av studiens uppgift, material och frågeställning samt dess överensstämmelse med AF-stiftelsens ändamål. Inriktningarna kan vara teologiska, filosofiska, musikvetenskapliga, litteraturvetenskapliga, historiska, beteendevenskapliga eller annan i överensstämmelse med stiftelsen ändamål. Stiftelsen uppmuntrar tvärvetenskapliga projekt. Stipendium kan sökas enskilt eller tillsammans med andra samt vara en del av ett större projekt eller ett enskilt mindre projekt. I det fall det är flera sökanden anges en huvudsökande. De bedömningskriterier som beaktas rör forskningsidén, projektets vetenskapliga kvalitet, projektets genomförbarhet, dess relevans för hymnologisk kunskap samt projektets anknytning till stiftelsens ändamål.

Beslut och användande

Stipendiet delas ut till en eller flera sökande efter AF-stiftelsens styrelses beslut vid sammanträde i oktober. Beslutet kan inte överklagas. Stipendiet kan inte användas för ledighet från tjänst, det vill säga som lön, utan avser att täcka kostnader samband med forskningsarbete, såsom utlägg för materialinsamling, fältarbete, resor och uppehälle i samband med materialinsamling.

Redovisning och publicering

Den som beviljas stipendium skall senast inom ett år efter beskedet redovisa hur medlen har använts samt lämna in en kort presentation av forskningsresultatet för publicering på stiftelsens hemsida. Möjlighet till publicering av hela studien i stiftelsens skriftserie kan diskuteras men är inte ett villkor.

Ansökan

Av ansökan skall följande framgå:

Ansökan skall sammanställas i ett dokument som mejlas som pdf-fil till af-stiftelsen@outlook.com. Ansökan kan göras en gång per år, i mitten av september, senast på datum som anges i annons och på AF-stiftelsens hemsida Frågor kan mejlas till samma adress som ovan.

Sista ansökningsdag: 15 september 2023.

AF-stiftelsen Psalm och sång
Själagårdsgatan 13
111 31 STOCKHOLM
Tel: +46 - (0)8 - 20 33 30
Fax: +46 - (0)8 - 20 33 50
af-stiftelsen@outlook.com

Version 2020:12