Hoppa till innehållet
Logotyp, länk till startsidan

Stora stipendiet för psalmförfattare

Ett av AF-stiftelsens ändamål är att främja skapandet av ny psalm. Med stora stipendiet för psalmförfattare vill stiftelsen därför erbjuda möjligheten för en enskild psalmförfattare att frigöra tid för skrivande genom ett stipendium på 30 000 kronor.

Hur går det till?

Du skickar in fem psalmtexter som du själv har skrivit. För att underlätta bedömningen måste texterna presenteras i strofform, utan melodi. Granskningsgruppen kommer inledningsvis inte att få ta del av namnet på den sökande, utan enbart de insända verken. Det är därför viktigt att man inte anger sitt namn på de sidor som innehåller de inlämnade psalmtexterna.

Vem kan söka?

Ansökan är öppen för alla men vi uppmuntrar särskilt yngre psalmförfattare att söka. Stipendiet kan sökas även av dem som tidigare har erhållit ett eller flera andra stipendier från AF-stiftelsen eller gått någon av stiftelsens Psalmskolor. Stora stipendiet kan dock endast erhållas en gång.

När du skickar in din ansökan

Du skickar in dina fem förslag på egna psalmtexter digitalt på vår hemsida. Ansökan hittar du via länken under "Ansökan" till höger. Observera att vi inte tar emot ansökningar på annat sätt. Den som utses till stipendiat beslutas av AF-stiftelsens styrelse och kan inte överklagas. Stiftelsen ansvarar för att de inlämnade verken behandlas på ett upphovsrättsligt skyddat sätt.

Senaste dag för ansökan: 15 augusti 2023

Ansökan

Skicka in din ansökan för att få ett stipendium 2023. Klistra in fem exempel på psalmer du själv skrivit. Var god presentera texterna i strofform, inte placerade under melodislinga, om sådan skulle finnas. (OBS! Bifoga inte melodier eller inspelningar till texterna; de bedöms inte.)

Ansökan

AF-stiftelsen Psalm och sång
Själagårdsgatan 13
111 31 STOCKHOLM
Tel: +46 - (0)8 - 20 33 30
Fax: +46 - (0)8 - 20 33 50
af-stiftelsen@outlook.com

Version 2020:12