Hoppa till innehållet
 WebMe i samarbete med SEB Enskilda Banken
Logotyp, länk till startsidan

Författare: Caringer, Anders


Text: 1

Ett Lejon Vid Min Sida
Jag somnar med ett lejon vid min sida
Och burrar in mej i hennes man
I drömmarna är jag beredd att strida
Är oförskräckt och trygg som ett barn

Jag vaknar med ett litet lamm intill mej
Och morgonen är oskyldigt klar
Begrundar, har på känn vad Livet vill mej
Mitt lejon och mitt lamm är mitt försvar

Jag lyfter som en duva in i världen
Och svävar över motstånd och svek
Till plogbillar smider jag om svärden
Och barnen får tillbaka sin lek

Jag stiger ner till hemlösa och svaga
Till människor på flykt och i nöd
Till dom som inte ens orkar klaga
Som saknar både tändstickor och glöd

Så går en dag i livet och jag lär mej
Att tillit och förtröstan är min grund
Mitt lejon och mitt lamm är allt som bär mej
För varje år, sekund för sekund
För varje år, sekund för sekund


© Caringer, Anders 2016

Författarkommentar

En liten lek med känt kristet symbolspråk. Fritt för personlig tolkning.


Copyright
Får ej publiceras utan författarens skriftliga tillåtelse

AF-stiftelsen Psalm och sång
Själagårdsgatan 13
111 31 STOCKHOLM
Tel: +46 - (0)8 - 20 33 30
Fax: +46 - (0)8 - 20 33 50
af-stiftelsen@telia.com