Hoppa till innehållet
 WebMe i samarbete med SEB Enskilda Banken
Logotyp, länk till startsidan

Författare: Håkansson, Karin


Text: 1

Tid och evighet.
1.I många almanackor är det så ofta trångt,
ja tiden räcker sällan, om än ett liv blir långt.
Vi glömmer ofta nuet, dess enkla hemlighet,
där all den kärlek växer som räcks i evighet.

2. I all otålig längtan, söker vi snabba svar,
men en oändlig kärlek, är det vi redan har.
Den vän som äger svaret, på livets hemlighet,
vill ge oss all sin kärlek, i all vår bräcklighet.

3. Det finns en tideräkning, så annorlunda vår.
En dag är tusen dagar, ett år väl tusen år.
Och mitt i det i nuet, en enkel hemlighet,
där all den kärlek växer, som räcks i evighet.


© Håkansson, Karin 2010

Författarkommentar

Denna kom till i vitsippsskogen.. Tonsatt av Roland Forsberg


Nästa >>

Copyright
Får ej publiceras utan författarens skriftliga tillåtelse

AF-stiftelsen Psalm och sång
Själagårdsgatan 13
111 31 STOCKHOLM
Tel: +46 - (0)8 - 20 33 30
Fax: +46 - (0)8 - 20 33 50
af-stiftelsen@telia.com