Hoppa till innehållet
 WebMe i samarbete med SEB Enskilda Banken
Logotyp, länk till startsidan

Författare: Dellert, Kjell


Text: 1

Se, allting blir stilla i förundran och fröjd
under himmelens brinnande bloss
För just nu, i natt, blev Guds hemlighet röjd
Ja, i natt tog han boning hos oss
I natt tog han boning hos oss

Och så flög de orden ut i världen med ens:
Se, vår Gud är det möjligas Gud
Nu flyttas för alltid det heligas gräns
när jag kommer med glädjande bud
Jag kommer med glädjande bud

Så talade ängeln i den heliga natt
om en julfröjd som var och som är
För alla fick del av Guds eviga skatt:
Aldrig mer går vi ensamma här
Vi går aldrig ensamma här!

Det under som skedde, det sker än i vår tid
-Jesus Kristus till konung är smord!
När Betlehems stjärna bär budskap om frid,
ja då vandrar Gud själv på vår jord.
Ja Gud vandrar själv på vår jord


© Dellert, Kjell 2011

Författarkommentar

Denna julpsalm är en av tre "Årstidspsalmer" som jag skrivit. Den finns tonsatt av Maria Särnbratt


Nästa >>

Copyright
Får ej publiceras utan författarens skriftliga tillåtelse

AF-stiftelsen Psalm och sång
Själagårdsgatan 13
111 31 STOCKHOLM
Tel: +46 - (0)8 - 20 33 30
Fax: +46 - (0)8 - 20 33 50
af-stiftelsen@telia.com